KEMPEN UNTUK SELAMATKAN INDUSTRI PADI OLEH RAKYAT UNTUK RAKYAT

Kenyataan Media bertarikh 26.02.2014

1. Tujuan sidang akhbar hari ini adalah untuk mengumumkan pelancaran kempen di seluruh negara untuk mengembalikan matlamat dan objektif asal dalam penubuhan ( Padiberas Nasional Berhad) BERNAS .

BERNAS pergi serba salah kerana pengabaian kerajaan dan pelepasan tugas dan tanggungjawabnya.

2. BERNAS telah ditubuhkan pada tahun 1994 untuk mengambil alih peranan Lembaga Padi Negara (LPN ) untuk menguruskan stok penimbal beras negara dan bekalan beras , untuk melindungi petani, bagi memastikan bekalan beras yang mencukupi bagi negara ini, dan untuk melindungi kepentingan orang ramai, dengan memastikan pengguna menikmati bekalan beras berkualiti pada harga yang stabil dan adil.

3. BERNAS yang mengeluarkan beras dan mengawal 30.6 % daripada pasaran padi tempatan, dan sebagai pengimport tunggal beras, dengan mengimport 1.05 juta tan beras yang diramalkan dalam tahun 2012 - 2013 untuk memenuhi 26.8 % daripada permintaan penggunaan beras negara (iaitu anggaran 2.82 juta tan beras di 2012 - 2013) , telah menjadikan ia pengeluar dan pemborong tunggal beras terbesar di negara ini , dan memberikannya monopoli ke atas industri perdagangan beras negara dengan mengawal dan menetapkan harga runcit beras di dalam negara kita .

4. Walau bagaimanapun, melalui pengabaian teruk oleh kerajaan, dalam pengawasannya, kerajaan telah hilang kawalan BERNAS, dan telah membenarkan BERNAS menyimpang daripada tujuan asalnya , sehingga menjejaskan kepentingan petani-petani dan pengguna.

BERNAS dikandangkan untuk menjana keuntungan semata-mata untuk Syed Mokhtar dan kumpulan syarikat-syarikatnya.

5. Dengan membenarkan Syed Mokthar Al- Bhukary untuk mengambil alih kawalan BERNAS ( dengan syarikat-syarikat Syed Mokthar, Perspektif Lane ( M ) Sdn Bhd, Kelana Ventures Sdn Bhd, Seaport Terminal ( Johor ) Sdn Bhd, Acara Kreatif Sdn Bhd memegang 83,69 % kepentingan dalam syarikat tersebut) , dan dengan penyenaraian keluar BERNAS dari BURSA Malaysia dalam peringkat akhir penyiapan untuk menjadikan syarikat tersebut privat , kerajaan telah gagal dalam tugas dan tanggungjawabnya untuk melindungi kepentingan dan kebajikan petani-petani padi kita, pengguna-pengguna dan pihak-pihak berkepentingan yang lain .

6. BERNAS, kini di bawah kawalan Syed Mokthar , dikecualikan daripada dan menikmati keistimewaan mengimport tugas beras percuma tanpa duti sehingga 2021, walaupun kerajaan sebenarnya mengenakan duti import yang tinggi untuk import beras ( 20% untuk import beras dari negara-negara ASEAN di bawah Perjanjian “Common Effective Preferential Tariff Agreement” ( CEPT) AFTA dan 40% untuk import beras dari negara-negara lain seluruh dunia di bawah Perjanjian Pertanian WTO), yang menyebabkan kerugian besar pendapatan tahunan untuk kerajaan (Satu kertas akademik Australia pada tahun 2011 memberikan anggaran angka US$89 juta tahunan / RM292, 231517 ).

7. Di samping itu, BERNAS juga menerima subsidi (RM800 se-tan) untuk menghasilkan beras Super Tempatan 15% hancur , yang telah membebankan pembayar cukai.

Kerajaan BN, penaja, kolaborator dan kroni Syed Mokhtar.

8. Bagaimana sebuah syarikat milik persendirian yang mengutamakan keuntungan boleh mempunyai kepentingan negara terbaik di hatinya ? Sebenarnya, tidak ada satu kerajaan yang bertanggungjawab di dunia yang akan menyerahkan pengurusan dan kawalan keselamatan makanan dan industri beras , kepada sebuah syarikat milik penuh swasta, yang dimiliki oleh seorang individu .

9. Sesungguhnya ia telah tidak mendapat perhatian oleh kerajaan Barisan Nasional yang Syed Mokhtar telah urat sehingga pegangan saham dalam BERNAS secara berterusan dari masa ke masa untuk mengambil alih syarikat itu.

10. Kerajaan dengan membenarkan Syed Mokhtar untuk membina pegangan saham beliau dalam BERNAS ke titik di mana dia boleh membawa BERNAS diswastakan, dan mempunyai kawalan mutlak dalam industri beras, merupakan satu lagi contoh rasuah dan kronisme endemik, dimana negara telah terpaksa mengalami dan menderita, yang mana telah diamalkan oleh pentadbiran kerajaan BN sebelum ini dan terkini.

11. Adalah benar-benar mustahil dan tidak konsisten untuk membenarkan mana-mana syarikat milik persendirian yang didorong oleh keuntungan untuk mengawalselia sektor padi dan meningkatkan pengeluaran beras tempatan, apabila pada masa yang sama ia dibenarkan untuk meraih keuntungan yang besar. - Seperti pepatah melayu berkata, " Harapkan Pagar, Pagar Makan padi ".

12. Kemarahan awam dalam membenarkan BERNAS untuk diambil alih oleh seorang individu telah jatuh pada telinga pekak dalam pentadbiran ini. Sebaliknya, Menteri Pertanian dilihat secara awam menjalankan satu kegiatan perhubungan awam (public relations exercise), sebagai jurucakap BERNAS dalam mempertahankan penyenaraian keluar BERNAS dari BURSA Malaysia, tanpa dipertanggungjawabkan mendedahkan butiran penuh secara umum mengenai penstrukturan semula dan penyenaraian semula BERNAS seperti yang diumumkan sebelum ini oleh Menteri pada 26/11/2013, yang mana telah secara terkejut dinafikan oleh BERNAS pada 11/2/2014.

Hasrat mencapai objektif kempen bersama rakan-rakan kongsi Pakatan dan pihak-pihak berkepentingan sebelum atau pada PRU- 14.

13. Di bawah hal keadaan itu dan memandangkan kegagalan kerajaan untuk bertindak dalam menjaga kepentingan petani dan pengguna, kami dipaksa untuk melancarkan kempen ini untuk memulihkan matlamat dan hala tuju asal yang mana BERNAS telah ditubuhkan , untuk melindungi kebajikan dan kepentingan petani dan pengguna.

14. Objektif-objektif kita yang kita ingin mencapai dalam kempen ini ialah:

1) untuk menamatkan status pengimport tunggal beras BERNAS, dengan membenarkan lebih banyak syarikat-syarikat untuk memasuki ke dalam pasaran, untuk membolehkan persaingan untuk memastikan pengguna mendapat harga yang berpatutan dan beras yang berkualiti;

2 ) untuk mendapatkan kerajaan melantik satu badan awam untuk mengawal selia dan memantau industri beras bagi memastikan kepentingan dan kebajikan para petani dan pengguna dilindungi .

3) untuk memberi tumpuan semula dasar pertanian Negara, dengan mengarahkan tenaga negara dalam meningkatkan pengeluaran beras tempatan beras ke taraf sara diri yang mencukupi untuk mengurangkan pergantungan kepada beras import , dengan meningkatkan kebajikan dan pendapatan petani. Pesawah padi merupakan tulang belakang kepada negara kita dalam menghasilkan beras, dan kita mesti bertindak sekarang untuk menghilangkan tanggapan sedih tetapi sebenar lama ini yang berpendapat bahawa untuk menjadi seorang petani padi adalah untuk menjadi miskin, dan sebaliknya menjadikan mereka petani bertaraf dunia petani dihormati dengan pendapatan yang setaraf dengan seluruh rakyat lain dalam negara kita ini.

Gooi Hsiao Leung
Ahli Parlimen Alor Setar
Naib Pengerusi PKR Negeri Kedah

Read More

ADAKAH MENTERI PERTANIAN MENGELIRUKAN ORANG AWAM MENGENAI IKRAR BERTULIS OLEH BERNAS?

Kenyataan Media oleh Gooi Hsiao Leung, bertarikh 12.2.2014

Adakah Menteri Pertanian, Ismail Sabri Yaakob mengelirukan orang awam apabila beliau berkata kerajaan telah menerima ikrar bertulis daripada ( Padiberas Nasional Berhad) BERNAS , bahawa setelah penyenaraian keluar daripada BURSA Malaysia, BERNAS akan melaksanakan penstrukturan semula senarai semula , di mana pihak yang berkepentingan seperti Nafas (Persatuan Kebangsaan Peladang) dan Nekmat (Persatuan Nelayan Kebangsaan) akan setiap diperuntukkan 5 % pemilikan ekuiti dalam BERNAS .

Dalam satu pengumuman awam semalam oleh BERNAS menjawab pertanyaan oleh BURSA Malaysia berhubung artikel yang disiarkan oleh TheEdge pada 10.02.2014, BERNAS telah mengeluarkan kenyataan yang menyatakan bahawa selepas siasatan penuh daripada pengarah dan pemegang saham utama, BERNAS menafikan pengetahuan langsung mengenai sebarang susunan bertulis dimana :

(i) mana-mana penyusunan semula korporat (BERNAS) termasuk rancangan penyenaraian semula (dalam BURSA Malaysia) akan berlaku, dan

(ii) di mana Persatuan Kebangsaan Peladang (" Nafas " ) dan Persatuan Nelayan Kebangsaan (" Nekmat " ) dimana akhirnya masing-masing akan memegang pegangan 5% dalam entiti baru yang akan disenaraikan.

Penafian oleh BERNAS sedemikian mengenai susunan bertulis secara langsung bercanggah kenyataan Menteri Pertanian sendiri yang lebih awal diterbitkan oleh Bernama pada 26.11.2013, dimana beliau menyatakan bahawa kerajaan telah menerima ikrar ditulis daripada BERNAS bahawa cadangan penyenaraian keluar itu tidak akan menjejaskan para pemegang saham dan tanggungjawabnya terhadap petani dan pengilang , dengan menekan bahawa ;

1) penyenaraian keluar itu hanya sementara sehingga proses penstrukturan semula syarikat yang selesai, dan

2) BERNAS akan disenaraikan semula di Bursa Malaysia, dengan Nafas dan Nekmat masing-masing mendapat lima peratus pegangan saham dalam syarikat itu , yang menurut Menteri adalah lebih daripada sebelum ini.

Saya sebelum ini pada November secara awam menekan Menteri Pertanian untuk mengemukakan ikrar bertulis yang didakwa dikeluarkan oleh BERNAS untuk penelitian awam tetapi gagal mendapat sebarang maklum balas daripada Menteri. Saya juga membangkitkan satu usul segera di Parlimen untuk membahaskan "penyusunan dan penyenaraian semula" rancangan BERNAS selepas penyeneraian keluar daripada BURSA Malaysia, seperti yang didedahkan oleh Menteri, tetapi usul saya telah ditolak oleh Speaker.

BERNAS merupakan aset strategik penting negara , dimana hasil penyenaraian keluar BERNAS boleh menjejaskan beratus-ribu petani padi. Ini adalah perkara yang sangat serius, dan sebarang langkah oleh kerajaan untuk mengelirukan pihak-pihak berkepentingan dan para petani untuk mendapatkan penyenaraian keluar BERNAS diluluskan adalah pengkhianatan tanggungjawab kerajaan untuk menjaga kepentingan terbaik mereka. Menteri Pertanian mesti menjelaskan kenyataan terbaru oleh BERNAS dengan segera.

Gooi Hsiao Leung
Ahli Parlimen Alor Setar
Naib Pengerusi PKR Kedah

Read More

M'kini: MP slams Kedah cops for denying beating case

Source: Malaysiakini

Alor Setar MP Gooi Hsiao Leung has slammed the police for denying that three of its staff allegedly abused a local contractor in a lock-up in Kubang Pasu, rendering him invalid.

Gooi said police had concluded probing the case with "lightning speed" to say that Zul Hilmi Abdul Rahman was not beaten up while in custody on Dec 12.

The 32-year-old had claimed that he was beaten for two hours, twice - for 18 and 16 times, respectively - on the feet, testicles and shoulder - resulting in him undergoing surgery after he was released on police bail on Dec 23.

When met in his house in Alor Setar on Wednesday, Zul Hilmi lamented that he is no longer able to work or live normally, and may not even be able to have children.


"First and foremost, I must praise the Kubang Pasu police department for having wrapped up its investigations at lightning speed, in finding that Zul Hilmi was not beaten up whilst in police custody," Gooi said, in a press conference in Alor Setar today.

"However, there are several glaring unsatisfactory aspects of the police investigations, which seemed to have been left out in Zul Hilmi’s case," he added.

Gooi said he found it troubling that in wrapping up their investigations, police never bothered to interview Zul Hilmi, considering he is the alleged victim of police brutality.

"This is the most basic standard procedure of any investigation to take a written statement from the victim, as he would be able to relate the circumstances in which he was assaulted and identify the culprits who had assaulted him," Gooi noted.

He was responding to Kubang Pasu district police chief superintendent Ibrahim Mohd Yusoff who said that medical examinations - which were carried out following the report filed by the suspect's wife, Nur Adzleen Othaman, on Dec 12 last year - showed no sign of assault on Zul Hilmi's body.

Ibrahim said it is not true that police did not record Zul Hilmi's statement, adding that it was taken the following day after Nur Adzleen's report on Dec 12 and police carried out investigations under Section 323 for causing hurt.

Ibrahim also stressed that police had recorded statements from all personnel involved in the case.

He issued the statement in a press conference at Kubang Pasu district police headquarters on Jan 23.

Zul Hilmi had shown up at the police station to assist in a rape and extortion case under Section 376 and Section 384 of the Penal Code on Dec 11, but was detained as a rape suspect the next day.

Gooi also demanded that the police disclose the identity of the so-called investigating officer who had purportedly examined and found no bruises on Zul Hilmi.

The lawyer added that according to Zul Hilmi, he was never physically examined by any police officer, except for the same one who had arrested and assaulted him.

The same officer had also reportedly taken him to the Jitra Hospital on Dec 12 after his wife had lodged a police report on the same day.

Gooi said Zul Hilmi’s wife has still not been furnished with her husband’s medical report from Jitra Hospital, which she had applied for more than three weeks ago.  

"It is perplexing that all four family members of Zul Hilmi (his wife, his brother, and parents) who visited him at the police lock-up all positively confirmed that they saw bruises on his body," said Gooi.

"There is also the question of why no statements were taken by the police from Zul Hilmi’s family members, including his wife, especially after she had made a second police report on the matter on Dec 27," he added.

Nur Adzleen had said she made the report after her husband - who had contracted a serious life-threatening infection to his groin area while in police custody - was admitted into the Alor Setar General Hospital.

"In the meantime, I will make an appointment for Zul Hilmi’s wife to see the police chief of Kedah to review her husband’s case, who is currently still bed-ridden and recovering at home," Gooi said.

M'kini: Scarred for life, probably, from police beatings

e276d7613fd246e7b0fdd2562fcc2829.jpg

Source: Malaysiakini

When a contractor from Kedah diligently turned up on his own volition at the Kubang Pasu police station to assist in the probe of a rape case in December last year, little did he know he would face a worse tragedy that would scar him for life.

Zul Hilmi Abdul Rahman, 32, was remanded on the next day, Dec 12, and placed in a lock-up, where he said he was beaten senseless by three police personnel - two men and a woman - for two hours and left in pain, without medical attention.

Zul Hilmi turned up at the station, on Dec 11, after being told that the police needed him to assist in a rape case but he was instead detained and listed a suspect.

He later learnt that an unknown woman had lodged a police report stating that a car with his number plate was involved in the crime.

"I want justice because I was physically abused by the police, who wanted to force me to confess for a crime I did not commit," Zul Hilmi said when met at his home in Alor Setar last night.

"I was beaten under the feet with a thick, long PVC pipe, twice - 18 and 16 times - in two hours, on the first day of my stay in the lock-up," he said as he lay on his bed in pain, with his wife, Nur Adzleen Othman, beside him.

"All the time my hands were tied, they punched and kicked me, causing injuries to my legs, left shoulder, my scrotum and large intestines. I couldn't breathe," he said.

Zul Hilmi said the incident that took place on Dec 12 last year has rendered him invalid for the time being, and no longer work to support his family, including his parents and in-laws.

He used to earn between RM5,000 and RM6,000 a month as a private contractor but now has to rely totally on his wife, who works with the civil service.

Married two years ago, the couple has no children yet and was told by their doctor that they may have difficulty having children.

Nur Adzleen, 29, has lodged two police reports on the matter - on Dec 12 and 27 - at the Jitra police station, but has yet to see any action taken by the authorities to investigate.

On Dec 12, when she was allowed to see her husband, she was shocked to find him very weak, breathless and with swollen feet and bruises on his shoulder.

Zul Hilmi was only admitted to the intensive care unit of the Sultan Bahiyah Hospital on Dec 23, after he was released on police bail.

He underwent two surgeries for infection on his testicles and anus. His large intestines are also affected and he wears an colostomy bag.

"He cannot bathe and I can only sponge him everyday. When I go to work, our parents take care of him," Nur Adzleen.

Asked if she had questioned the police about his condition, she said: "They avoided my questions".

"I want to see him get the justice he deserves. It is so unfair for this to have happened to my husband."

PKR’s Alor Setar MP Gooi Hsiao Leung, a lawyer by profession, said Zul Hilmi plans to sue the police for physical abuse and loss of income, since he may be incapacitated for life.

"This is the worst case of police abuse that I have seen. Until today, the police have not responded, nor have they come to take statements from Zul Hilmi or his wife," Gooi said, when met at the victim's house.

"When Zul Hilmi feels a little better, and if there is still no response from the police, we will take him to the state police headquarters, even if we have to carry him there," Gooi added.

He called on the police to launch an independent probe into the case, immediately.

Kedah Criminal Investigations Department head Assistant Commissioner Mohd Nashir Ya said Zul Hilmi was initially remanded to help in investigation into a rape and extortion case involving a 16-year-old student.

Mohd Nashir said Zul Hilmi was sent to Hospital Jitra on three occasions - on Dec 12, 18 and 22 - for check-up and was finally admitted at theSultanah Bahiyah Hospital for treatment and surgeries, before being released on police bail on Dec 23.

"Investigation papers have been opened on allegations of police abuse while in custody, and we are probing the matter," Mohd Nashir was quoted by Sinar Harian as saying on Dec 31.